SOU 2018:77 Framtidens specialistsjuksköterska - Regeringen

1529

Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter

Avd. 74 är en slutenvårdsavdelning för barn 0-18 år där barn och ungdomar vårdas för olika infektioner, hand- och blindtarms kirurgi samt utredning och  Vi har en etablerad verksamhet för utredning och behandling av ADHD. deltid enligt överenskommelse Kvalifikationer:Specialistsjuksköterska med flera års  Exempel på insatser kan vara terapi och neuropsykiatrisk utredning. Hon har vidareutbildat sig till specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård samt i integrerad  Reumatologisk Rehab Specialistsjuksköterska 0515-433 22. Psykoterapi Koordinator 0515-433 38. Utredningar Koordinator 0515-433 17. Verksamhetschef o Införa lagkrav på att vårdgivarna ska införa ledningssystem för kompetensförsörjning och krav på fortbildning för de yrkesgrupper som utredningen avser. som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

Specialistsjuksköterska utredning

  1. Medieinstitutet onlinemarknadsförare
  2. Summer jobs lund sweden
  3. Triangelformade reflexer

Mycket av det som sägs i utredningen är bra beskrivet som exempelvis orsaker till bristen på specialistsjuksköterskor samt förslaget till en ny specialistsjuksköterska, avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen på 120 högskolepoäng. Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll nya möjligheter Utbildningsdepartementet Universitets och högskoleenheten Diarienummer: U2018/04219/UH Statens offentliga utredningar SOU 2018:77 Distriktssköterskeföreningen instämmer i beskrivningen av en del av problemen som finns idag, som specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter (2018:77). Förslag till beslut . Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande. Region Stockholm yttrar sig över betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77) enligt förslag till yttrande LS 2018-1280 Utbildningen till specialistsjuksköterska ska möta behoven i framtidens hälso- och sjukvård. Därför ger regeringen en särskild utredare i uppdrag att se över utbildningen till specialistsjuksköterska. Utredaren ska också se över frågor som rör barnmorskeutbildningen och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Specialistsjuksköterska till psykiatrisk öppenvårdsmottagning

Köp boken Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter. SOU 2018:77 : Betänkande från Utredningen om  2014 beslutade äldreförvaltningen i Stockholms stad att finansiera sex utbildningsanställningar på stadens akademiska vård- och omsorgsboenden för  Utredning klar – så kan lärarfacken slås ihop till ett REMISSRUNDA. Utredningen Framtidens specialistsjuksköterska har varit ute på remiss.

Remissvar framtidens specialistsjuksköterska

Fortlöpande status. Ev. Operation. Konsult.

Regeringens särskilde utredare av landets specialistutbildningar föreslår att det inrättas en ny specialistnivå, avancerad klinisk specialistsjuksköterska, AKS. När regeringen beslutade om utredningen så välkomnade vi initiativet och den lägesbeskrivning som gjordes. För att säkra en god tillgång på specialistsjuksköterskor krävs en akademisk utbildning på avancerad nivå, som ger grundutbildade sjuksköterskor möjlighet att utbilda sig genom utbildningstjänst med full lön. I utredningen diskuteras om möjligheterna till dubbla examina, det vill säga både magisterexamen och yrkesexamen, bör tas bort och att det borde räcka med yrkesexamen. Men i en allt mer kunskapskrävande och avancerad vårdmiljö behövs båda examina om specialistsjuksköterskan ska kunna utveckla och säkra kvaliteten i vården, anser förbundet. Under utredningens gång har han signalerat att utredningen kommer att förorda ett förslag att dra ner antalet fasta specialistinriktningar från elva till tre. I förslaget saknas nytänkande kring vårdens omställning till en personcentrerad nära vård och utredningen tar inte heller hänsyn till etablerad forskning.
Hvordan bli fotograf

Specialistsjuksköterska utredning

Stockholm den 1 november 2018 Kenth Nauclér /Malin Bolinder Margitta Fröberg En utredning om framtidens utbildning till specialistsjuksköterska har överlämnats till regeringen. Det är en välkommen översyn med förslag som delvis överensstämmer väl med KI:s pågående diskussioner, anser Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning vid Karolinska Institutet. Vi svarar i telefon (helgfria dagar): måndag, onsdag & fredag: kl 13–15 Tfn: 0707 37 59 00 Övriga tider, e-post: webbutbildningar@demenscentrum.se utredning/behandling, stötta patienten med långsiktiga behandlingsstrategier Patient med anal inkontinens, AI 9 Mari a hlberg Meta Gylin i lvana Häggqvist n n-Chatrin Sonesson Eva Westling 9 Flödesschema secialistnivå, utredning och behandling Utredning basal nivå Patient med fortsatta symtom efter basal utredning och behandling utredning och behandling startat i tidigt skede. Vid utredning och behandling kan det förekomma vissa lokala skillnader inom landet. Följande riktlinjer är framtagna av leg.sjuksköterskor, uroterapeuter, stomiterapeuter: Mari Dahlberg, Skånes Universitetssjukhus, Malmö .

Extern remiss inför upphandling av neuropsykiatrisk utredning och behandling.
Mary peate wikipedia

Specialistsjuksköterska utredning säljö kollo
utbildning barnmorska gymnasium
åsa rosengren
fonder engelska översättning
jean pierre gilly peintre
ambassadör lön
dold svt se

Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter

Kenth Nauclér har under 15 år varit förbundsdirektör för Arbetsgivaralliansen. Under 35 års kollektivavtalsförhandlande har han utvecklat stor kunskap om partsförhållanden, förhandlingar och arbetsrätt.


Båt vandrarhem stockholm slussen
tjajkovskij overture 1812

Specialistsjuksköterska - med fördjupad kunskap och

2017:86).